RODO

25 maja 2018
Administratorem Danych Osobowych jest Agencja Asekuracji i Ochrony Certum Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice, e-mail: biuro@certum-ochrona.pl, numer telefonu: 32 330 07 30
 
Cel przetwarzania danych osobowych:
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest przedstawienie oferty lub odpowiedź na wiadomość osoby, która skorzystała z formularza kontaktowego.
 
Podstawa przetwarzania:
 
Przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 
Odbiorcy/przekazanie do Państw trzecich
 
W momencie wypełnienia formularza, dane nie są przekazywane odbiorcom. Administrator Danych Osobowych nie zamierza/zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych:
 
Do momentu złożenia oświadczenia o braku chęci podjęcia współpracy lub do momentu skorzystania z uprawnienia do usunięcia danych, lub nie dłużej niż trzech miesięcy od przesłania odpowiedzi na zapytanie i braku odpowiedzi zwrotnej.
 
Pouczenie o prawach:
 
Administrator gwarantuje prawo dostępu do danych, w tym prawo żądania kopii, prawo do sprostowania, uzupełnienia danych, prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych.
 
Administrator poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, niepodlegania decyzji opierającej się na wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
Osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeżeli przetwarzania danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą w przypadku, o którym mowa w art. 22 RODO
 
Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym o profilowanie.
 
Informacja o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zapytania. W przypadku niepodania danych kontaktowych, nie ma możliwości odpowiedzi na zapytanie.
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytania.
 

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej