Monitoring medyczny

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Usługa ta skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych lub do ich rodzin, które chcą zapewnić swoim bliskim szansę na możliwie szybkie otrzymanie pomocy przedmedycznej.

Obawa iż na czas nie będą w stanie zapewnić im pierwszej pomocy przed-medycznej spędza niejednokrotnie sen z powiek. Wyposażamy klienta w system alarmowania o zagrożeniu, który wysyła sygnał do naszej Stacji Monitorowania Alarmów.

Operator stacji monitorowania kontaktuje się z osobą upoważnioną z listy bądź na jej życzenie wysyła na miejsce grupę interwencyjną przeszkoloną z zakresu pierwszej pomocy. Czas działa na niekorzyść. Osoba pozostająca bez pomocy przez kilka godzin ma coraz mniejsze szanse na uratowanie zdrowia bądź życia. Minimalizujemy ten czas a każda oszczędzona sekunda zwiększa prawdopodobieństwo ratunku.

W celu przygotowania oferty dla Państwa  proszę o kontakt z naszym działem handlowym.

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej