Monitoring obiektów

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Usługa monitorowania polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną, radiową lub GSM/GPRS do stacji monitorowania znajdującej się w Centrum Dowodzenia Agencji. Stacja obsługiwana jest przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez całą dobę. System nadzorując obiekt chroniony przesyła do centrali informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń (alarm włamaniowy, alarm napadowy, sabotaż systemu, pożar, usterka systemu, awaria zasilania). W chwili otrzymania sygnału operator niezwłocznie wysyła grupę interwencyjną, będącą najbliżej miejsca zdarzenia.

W wyznaczonym czasie grupa patrolowo-interwencyjna dociera do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy w celu rozeznania sytuacji, ujęcia sprawcy i zabezpieczenia obiektu. Do grup patrolowo-interwencyjnych zatrudniani są odpowiednio wyszkoleni pracownicy, a każdy pojazd grupy interwencyjnej wyposażony jest w nadajnik GPS co pozwala zlokalizować grupę będącą najbliżej obiektu na którym wymagana jest interwencja.

W celu przygotowania oferty dla Państwa  proszę o kontakt z naszym działem handlowym.

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej