Konwojowanie

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Wykonywanie tej usługi jest zgodne z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych. Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami do przewozu wartości pieniężnych oraz przeszkoloną kadrę agentów ochrony posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Wszyscy nasi Agenci są kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, kamizelki kuloodporne, telefony komórkowe oraz wyposażeni są w broń palną i środki przymusu bezpośredniego oraz w przypadku usługi typu inkaso w ‑bezpieczne walizki.

W czasie przewożenia konwojowanych wartości pieniężnych, agenci ochrony utrzymują stałą łączność radiową z centralą i najbliższymi patrolami interwencyjnymi na trasie przejazdu. Natomiast specjalistyczne pojazdy przeznaczone do transportu wartości pieniężnych pozostają stale pod nadzorem stacji monitorowania pojazdów. Wyposażone są również w nawigację satelitarną. Tego typu rozwiązania techniczne gwarantują bezpieczeństwo chronionym osobom i mieniu.

Konwojowane wartości pieniężne za każdym razem podlegają ubezpieczeniu.

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej