Ochrona fizyczna

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Usługa ochrony fizycznej polega na stałej obecności wyspecjalizowanych pracowników ochrony na strzeżonym terenie, obiekcie lub placu budowy. Do ich obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom . Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu zawsze realizowana jest w oparciu o opracowane przez naszych specjalistów plany ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności klienta, jak i potencjalne zagrożenie mogące pojawić się na obiekcie. 

Agenci ochrony posiadają uniformy służbowe, są wyposażeni w środki techniczne oraz utrzymują łączność radiową i telefoniczną z pracownikiem stacji monitorowania co zapewnia możliwość szybkiego reagowania.  Ochraniany obiekt wspomagają patrole grup interwencyjnych, a  dodatkowo może on zostać wyposażony w system Active Guard czyli system monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS.

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej