Zabezpieczenie imprez

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Oferujemy usługi organizacji profesjonalnego zabezpieczenia imprez masowych. Zabezpieczenie imprez odbywa się stosownie do wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Schemat zabezpieczeń opracowujemy zgodnie z charakterem imprezy uwzględniając Państwa szczegółowe wymogi. W ramach umowy dla każdego klienta przygotowujemy bezpłatnie plan zabezpieczenia imprezy.

Zabezpieczenia dokonują umundurowani i przeszkoleni w zakresie pełnienia służby porządkowej pracownicy ochrony. Są oni wyposażeni w nowoczesne środki łączności radiowej pracujące na wydzielonym paśmie pozwalające na sprawna koordynację działań i współdziałanie z Policją i służbami ratunkowymi. Najczęściej wykonujemy zabezpieczenie koncertów muzycznych, meczów piłkarskich, festynów, targów, wystaw itp.

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej