Kontrola dostępu

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Jest to system kontrolny stosowany głównie w zakładach pracy i dużych korporacjach. Wykorzystywane są różnego rodzaju metody identyfikacji od kodu numerycznego po średni sposób zabezpieczenia, a zarazem najpopularniejszy poprzez karty z kodem, zbliżeniowe, chipowe i magnetyczne jak również wysoki stopień poprzez np. odcisk palca, głos itp.

Wszystkie metody identyfikacji wymagają odpowiednich urządzeń wejściowych (skaner, klawiatura) oraz wykonawczych (rygle, zamki elektroniczne).

Korzystnym rozwiązaniem jest połączenie wszystkich elementów systemu w sieć, tworząc oparty na informatyce system zabezpieczeń.

Głównymi zaletami jest przede wszystkim kontrola dostępu osób upoważnionych, zwiększona ochrona danych i mienia, monitoring zdarzeń, a w razie potrzeby łatwa rozbudowa.
 

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej