Rejestracja czasu pracy

Dane
Informacyjne

Dział Handlowy: 32 330 80 03
Jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych wykorzystywanych w zakładach pracy, mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień oraz nieobecności pracownika.

Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych (ustawionych przez operatora systemu).

Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci kontrolerów. Dzięki oprogramowaniu, możemy konfigurować system kontroli dostępu do indywidualnych potrzeb i wymagań. Umożliwia on także monitorowanie zdarzeń, który zapisuje w formie raportu. 

Jeśli oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada możliwość raportowania RCP, to możemy nawet określić kto, kiedy i jak długo pracował. Na rynku istnieją też urządzenia, które fizycznie podbijają kartę pracownika przy wejściu do firmy (coś w rodzaju kasowanie biletów). Na takim dokumencie widać dokładnie, którego dnia, o której godzinie dana osoba weszła i wyszła z pracy. 
Urządzenia dobierane są indywidualnie zgodnie z wymogami i wskazaniami klienta.

Numer kontaktowy

Agencja Asekuracji i Ochrony” rozpoczęła swoją działalność w 1993... 32 330 07 …pokaż numer
Do kontaktu

Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka.

W miarę swoich możliwości wspieramy – nie tylko materialnie – akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Szkół i Przedszkoli organizujemy pokazy z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy.
Więcej